۲۷ فروردین ۱۳۸۸

مقاله‌ اى بر روى در

«از اقسام وسواس كه روانشناس‌ها به آن اشاره كرده‌اند وسواس كليد است؛ اين‌كه شخص بعد از ترك خانه دائم با خود فكر مى‌كند كه در را قفل كرده يا مثلا شير گاز را بسته يا نه؛ و اين افكار واحوالات پريشان‌، دقيقا همان ماليخوليايى‌ است كه پس از خارج شدن از دستشويى اگر كسى بلافاصله بعد از شما وارد شود به سراغ شما مى‌آيد. مع‌الوصف عقلايى‌تر آن‌است كه قبل از خروج جاى هيچ وسواس را براى خود نگذاريم. زندگى آكنده است از واقعيت‌ها.»
ارسال یک نظر