۱۲ فروردین ۱۳۸۸

جوابيه خدا

پيرو ارسال پست قبل، امروز (چهارشنبه 12 فروردين) سينما 4 «طعم گيلاس» كيارستمي رو پخش كرد.
ارسال یک نظر