۰۳ خرداد ۱۳۸۸

حركت بدون توپ

- مامان جان من مى‌خوابم يه چرت مى‌زنم، 22 خرداد بيدارم كن.

پى‌نوشت: عطف بدين مضمون
ارسال یک نظر