۰۷ شهریور ۱۳۸۸

دولت دولت را دولت كرد.

آقا شنيدى با اين بدبختا چيكار كردن؟ اين پسر باجناق مارو تو اين شلوغيا گرفتن چند روز نيگر داشتن؛ ميگه به زور بهمون هندونه مى‌دادن و سر اونجامونو محكم با نخ مى‌بستن، نچ نچ نچ [شبيه به صداى اسكيپى]
ارسال یک نظر