۰۵ اسفند ۱۳۸۸

جلل المخلوق

به جدّ عرض مى‌كنم كه سر اين موضوع گيج و حيران بودم: اين موجود كه كاملا سياه و سفيد است چرا همه‌اش بهش مى‌گويند گوريل بنفش؟
ارسال یک نظر